04.01.2021

Sołectwo na plus - Informacja dla sołtysów

Sołectwo na plus

Informuję, iż Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów „Sołectwo na plus”. Wnioski powinny dotyczyć projektów realizowanych w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dania 15 listopada 2021r i dotyczyć realizacji zadań własnych gminy. Przyznana pomoc finansowa może wynieść maksymalnie 10 000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych).

Wypełniony wniosek należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego w Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie na biurze podawczym Urzędu Marszałkowskiego. 


Zgłoszenie do naboru - DOCX

Klauzula RODO - PDF

Regulamin "Sołectwa na plus" - PDF

RŚI.3032.98.3.2020 Gmina - PDF

Wyszukiwarka