23.07.2020

Szkolenie dla rolników

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania w procesach rozwoju lokalnego w oparciu o fundusz sołecki.

Szkolenie składa się z czterech modułów edukacyjnych:

1. Partycypacja społeczna w rozwoju obszarów wiejskich

2. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego

3. Fundusz sołecki „Krok po kroku”

4. Przykłady dobrych praktyk.

Rekrutacja na szkolenie prowadzona jest w sposób ciągły od 22.07.2020 r. (także w trakcie szkolenia) do 18.09.2020 r. Zgłoszenia na załączonej Karcie zgłoszenia uczestnictwa w formie skanu lub zdjęcia prosimy przesyłać mailowo na adres g.dziedzic@cdr.gov.pl lub faxem na nr: 12-424-05-05. O terminie udostępnienia szkolenia poszczególnym osobom będzie decydować dopełnienie formalności związanych ze zgłoszeniem. 

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z narzędzia szkoleniowego jest przeglądarka internetowa. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez CDR O/Kraków. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie edukacyjnej 

www.cdrkursy.edu.pl.


Harmonogram zajęć

Karta zgłoszenia

Wyszukiwarka