09.07.2020

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 Kto może otrzymać pomoc?

Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

 

Gdzie szukać pomocy?

Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej starostwa powiatowego.

 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. na terenie powiatu tomaszowskiego.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 1: obsługiwany przez adwokatów

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41

Poniedziałek: od godz. 13.00   do   17.00

Wtorek:                   od godz. 13.00   do   17.00

Środa:                     od godz.   9.00   do   13.00

Czwartek:                od godz.   9.00   do   13.00

Piątek:                      od godz.   9.00   do   13.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 2: obsługiwany przez radców prawnych

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41

Punkt Nr 2 do odwołania będzie zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, jednakże docelowo będzie mieścił się w siedzibie Powiatowego Centrum Animacji Społecznej przy ul. Farbiarskiej 20/24 w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Poniedziałek:           od godz.  9.00      do 13.00

Wtorek:                   od godz.  9.00       do     13.00

Środa:                     od godz.  13.00     do     17.00

Czwartek:                od godz.  13.00     do     17.00

Piątek:                       od godz.  13.00     do     17.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 3: punkt obsługiwany przez adwokatów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz., ul. Cekanowska 5

Poniedziałek:           od godz. 11.30     do     15.30

Środa:                     od godz. 11.30     do     15.30

Piątek:                      od godz. 11.30     do     15.30

   

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 10/16

Wtorek:        od godz. 11.30      do     15.30

Czwartek:     od godz. 11.30      do     15.30

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 4 – punkt obsługiwany przez radców prawnych

Urząd Gminy w Rokicinach, Rokiciny – Kolonia, ul. Tomaszowska 9

 

Poniedziałek:           od godz. 14.00                   do     18.00

Wtorek:                   od godz.  14.00                  do     18.00

Środa:                     od godz.  14.00                  do     18.00

Czwartek:                od godz.    8.00                  do     12.00

Piątek:                      od godz.   13.00                 do     17.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 5 - obsługuje Fundacja „Obudźmy nadzieję” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni Dworskiej, ul. Bogusławskiego 1

Poniedziałek:  od godz.  10.00                 do      14.00

Wtorek:           od godz.  10.00                do      14.00

Środa:             od godz.  10.00                do      14.00

Czwartek:       od godz.  10.00                 do      14.00

Piątek:            od godz.  10.00                do      14.00

Wyszukiwarka