Aktualności

13

12

2019

Akcja odławiania bezpańskich psów w miejscowości Osiedle Niewiadów

Urząd Gminy w Ujeździe informuje, że w dniu 19.12.2019r. (czwartek) zostanie przeprowadzona akcja odławiania bezpańskich psów, błąkających się po terenie Osiedla Niewiadów. Odławianie psów dokonywać będą wykwalifikowani pracownicy schroniska, z którym Gmina Ujazd ma podpisaną umowę.   Mając na uwadze powyższe, prosi się właścicieli psów o zachowanie szczególnej ochrony i nadzoru nad swoimi pupilami (nie pozostawiać psów bez nadzoru).                                                                                                                      Wójt Gminy Ujazd                                                                                                               (-) mgr inż. Artur Pawlak

Czytaj więcej...

biomasa

12

12

2019

Informacja o możliwości wymiany dotychczasowego pieca na piec opalany biomasą.

INFORMACJA   Drodzy mieszkańcy, W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, informuję o możliwości wymiany dotychczasowego pieca na piec opalany biomasą (pelet) spełniający wymagania co najmniej klasy 5. W budynkach objętych zadaniem zostanie przeprowadzona ocena energetyczna  określająca moc nowego źródła ciepła oraz dotychczasowe poziomy emisji zanieczyszczeń i ich prognozowana redukcja w wyniku realizacji zadania.   Zadaniem mogą zostać objęte: 1.budynki wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe, w których nie może być zarejestrowana lub prowadzona działalność gospodarcza oraz rolnicza, 2. budynki w których wykonano już docieplenie ścian, dachów, wymianę okien, drzwi zewnętrznych.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 44 719 21 29 wew.43 w godz. 12.00-14.00. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Ujazd  pok 22 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2019 r.   Realizacja zadania zależna jest od uzyskania przez Gminę Ujazd środków z UE.

Czytaj więcej...

11

12

2019

Wyniki konsultacji projektu programu pn. '' Gmina Ujazd dla seniorów na rok 2020''

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla seniorów na rok 2020" Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla seniorów na rok 2020"

Czytaj więcej...

09

12

2019

"Czyszczone kominy to mniejszy smog"

Czytaj więcej...

05

12

2019

Uwaga!!! Przerwa w dostawie wody

ZGKiM informuje, że ze względów technicznych planowane na dzień 05.12.2019 r. (czwartek) prace na ujęciu wody Tobiasze zostały przerwane. Dokończenie prac oraz przerwa w dostawie wody nastąpi w dniu 06.12.2019 r. (piątek) w godzinach 9:00-15:00 w miejscowościach: Tobiasze, Sangrodz, Dębniak, Kolonia Dębniak, Bielina, Teklów, Wólka Krzykowska. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

02

12

2019

Przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Tobiasze, Sangrodz, Kolonia Dębniak, Dębniak, Bielina, Teklów, Wólka Krzykowska

Czytaj więcej...

Lider Przedsiębiorczości

29

11

2019

,, Ujazd Wzorową Gminą - Lider Przedsiębiorczości”.

Gmina Ujazd została nagrodzona „Statuetką wzorowych”, jako samorząd, który w ostatnich latach przeprowadziły szereg inwestycji i zrealizowały programy podnoszące, jakość życia mieszkańców. To ogromne wyróżnienie zarówno dla władz gminy, przedsiębiorców jak i społeczności lokalnej. Co zaakcentował podczas dekoracji Statuetką ,,Lidera Przedsiębiorczości” Wójt Artur Pawlak.       Odbierając nagrodę podziękował podmiotom gospodarczym działającym na terenie gminy Ujazd i zadedykował im tę statuetkę podkreślając jak ważna:,, jest współpraca pomiędzy samorządem gminnym a przedsiębiorcami”. Wzorowa Gmina to konkurs Ogólnopolski organizowany, co 4 lata.  "Statuetka Wzorowych"- przyznawana jest przez Kapitułę samorządom, które wyróżniają się tworząc klimat przyjazny mieszkańcom i przedsiębiorcom. Konkurs Wzorowa Gmina to docenienie ciężkiej pracy Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów.    Ideą konkursu jest motto „Ucz się od najlepszych”! To właśnie takie miasta i gminy mają być wzorem dla innych samorządów, szukających nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia publicznego, m. in: edukacji, służbie zdrowia i opiece społecznej, gospodarce, bezpieczeństwie, ekologii czy sporcie. Cieszymy się, że taka gminą jesteśmy na arenie ogólnopolskiej.

Czytaj więcej...

Zamknięcie drogi DW 713

22

11

2019

Zamknięcie DW713 na odcinku Karpin - Ujazd

Drodzy mieszkańcy, drodzy użytkownicy drogi wojewódzkiej Nr 713   W dniu 19 listopada b.r. uzyskaliśmy informację od wykonawcy rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 – Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., o wprowadzeniu od dnia 26.11.2019r. zmiany organizacji ruchu na tej drodze na odcinku od miejscowości Karpin do miejscowości Ujazd, polegającej na zamknięciu w/w odcinka drogi. Z informacji uzyskanych od „ERBEDIM” Sp. z o.o. wynika, że zamkniecie drogi wojewódzkiej Nr 713 potrwa około jednego roku, tj. do miesiąca października 2020r. Zamknięcie nie będzie dotyczyło dojazdów docelowych (w tym do firm) oraz pojazdów transportu zbiorowego. Za wszelkie utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane prowadzonymi robotami w imieniu w/w wykonawcy robót oraz Zarządcy drogi wojewódzkiej przepraszamy. W załączeniu plan objazdów otrzymany od Wykonawcy robót.

Czytaj więcej...

Podsumowanie Mikrograntów

20

11

2019

Podsumowanie Lokalnego Programu Mikrograntów Ujazd 2019

W dniu 20 listopada odbyło się podsumowanie Lokalnego Programu Mikrograntów pn: „Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych Ujazd 2019”. Celem głównym Lokalnego Programu Mikrograntów było zwiększenie inicjatyw oddolnych na rzecz lokalnych społeczności w Gminie Ujazd, zwiększenie aktywności mieszkańców i ich zaangażowania w życiu publicznym oraz rozwój młodych organizacji działających na terenie Gminy Ujazd poprzez wsparcie (finansowe oraz doradcze) inicjatyw podejmowanych przez:  Mieszkańców gminy działających w formule grupy nieformalnej lub samopomocowej tj. zespołu osób wspólnie realizujących lub chcących zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadających osobowości prawnej. Grupa musiała liczyć nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie. Grupa nieformalna mogła złożyć wniosek samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które pełniły rolę organizacji wspierającej – Patrona użyczającego osobowości prawnej.  W wyniku łącznej oceny (formularza wniosku i prezentacji) mikrodotacje otrzymali: 1 Tytuł: Porankowe animacje Wnioskodawca/ Realizator: Fundacja Poranek Wnioskowana mikrodotacja: 3 000,00 zł 2 Tytuł: Zdrowe inspiracje - Sałatkowe Love Realizator: Grupa nieformalna Zdrowo zakręceni Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ujazd COOLtura Wnioskowana mikrodotacja: 3 080,00 zł 3 Tytuł: Ping i Pong po niewiadowsku Wnioskodawca /Realizator: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Dar Serca” Wnioskowana mikrodotacja: 3 000,00 zł 4 Tytuł: Niecodziennie o codzienności w Niewiadowie Wnioskodawca /Realizator: Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Niewiadów Wnioskowana mikrodotacja: 3 000,00 zł 5 Tytuł: Fundament pod przyszłe jutro - wspólne zagospodarowanie terenu piknikowego - ułożenie kostki brukowej i założenie trawnika Wnioskodawca /Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich „Działajmy razem” w Sangrodzu (rejestr KRKGW) Wnioskowana mikrodotacja: 3 000,00 zł 6 Tytuł: (Nie)plac zabaw Wnioskodawca /Realizator: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ujazd COOLtura Wnioskowana mikrodotacja: 3 000,00 zł 7 Tytuł: Będę dzielny Realizator: Grupa nieformalna Trzej muszkieterowie Wnioskodawca: Fundacja Poranek Wnioskowana mikrodotacja: 2 800,00 zł 8 Tytuł: Igłą i nicią haftowane - lokalnie i regionalnie Realizator: Grupa nieformalna Grupa nieformalna Łucy Babki Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ujazd COOLtura Wnioskowana mikrodotacja: 2 750,00 zł 9 Tytuł: Zatrzymać ulotną chwilę Wnioskodawca /Realizator: Towarzystwo Senioralne Komfortowe Życie Wnioskowana mikrodotacja: 3 070,00 zł 10 Tytuł: Ćwiczyć każdy może Wnioskodawca /Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzynkach (rejestr KRKGW) Wnioskowana mikrodotacja: 2 600,00 zł 11 Tytuł: Zdrowo i odlotowo Wnioskodawca /Realizator: Uczniowski Klub Sportowy Orlik Ujazd Wnioskowana mikrodotacja: 2 700,00 zł.   Łączna kwota Mikrodotacji dla gminy Ujazd wyniosła 32000 zł. Serdecznie gratulujemy Władzom Gminy Ujazd,  Centrum OPUS, Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich,   wnioskodawcom, realizatorom,

Czytaj więcej...

Tańce 7

19

11

2019

I Mistrzostwa Polski w Tańcach Narodowych

Wspaniałe wydarzenie taneczne jakiego jeszcze nie było w powiecie tomaszowskim.Aż 22 zespoły taneczne z różnych części Polski zawitały w sobotę 16 listopada do Ujazdu aby wziąć u dział  w rywalizacji tanecznej.W Hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ujeździe spotkali się tancerze rywalizujący w 7 kategoriach wiekowych. Najmłodszy z nich miał 3,5 roku a najstarszy 34 lata. Rekordowa była również ilość zarejestrowanych par – 156, spośród których zatańczyło 146 par. To łącznie prawie 300 zawodników!Rywalizacja była w tym roku podzielona na dwa etapy. Od godziny 10.00 rozgrywany był  VII Ogólnopolski Turniej Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej Ujazd 2019 r., który jednocześnie stanowił eliminacje do rozegranych po południu I Mistrzostw Polski w Tańcach Towarzyskich PTT. Jak przyznają sędziowie, rywalizacja wyglądała naprawdę interesująco, bo w starszych kategoriach widać zdecydowany postęp i podniesienie poziomu sportowego i artystycznego par. Tego typu zawody stają się coraz popularniejsze a jednocześnie coraz bardziej prestiżowe i stojące na coraz wyższym poziomie organizacyjnym. „Edukacja muzyczna w szkołach istnieje obecnie w formie szczątkowej. Tym ważniejsze są tego typu zawody, będące efektem pracy instruktorów prowadzących tego typu zespoły” mówi Dariusz Nawrocki, jeden z jurorów Mistrzostw. Oprócz niego zawodników oceniało aż 7 sędziów, w tym: Mariusz Wolski (sędzia główny, niepunktujący), Katarzyna Makowska, Mariusz Mierzwa, Marta Lewandowska, Paweł Wielgosz, Anna Rolska i Michał Walczak. Sędzią skrutinerem był Piotr Łyczko.Poszczególne kategorie rywalizowały w tradycyjnych tańcach polskich takich jak: polka, krakowiak, oberek, mazur i kujawiak. Jury oceniało muzykalność, utrzymanie stylu i charakteru tańca, technikę taneczną, ogólny wyraz artystyczny oraz estetyczny wygląd pary. Zadanie było trudne a rywalizacja obserwowana przez liczną rzeszę kibiców, emocjonująca. Ostatecznie tytuły Mistrzów Polski w swoich kategoriach wiekowych zdobyli: W kategorii 0-7 lat każdy z uczestników zakończył rywalizację z medalem. W pozostałych kategoriach zwyciężyli:8-9 lat Klasa taneczna B    Bartłomiej Bernat i Aleksandra Jaworska - Mali Rzeczycanie10-11 lat Klasa taneczna B – Jakub Karoński i Lena Bryza - Zespół Szkół w ByczynieMistrzostwa Polski8-9 lat klasa taneczna A – Igor Niewiadomski i Adela Michalak ZTL Harnam10-11 lat klasa taneczna A - Mateusz Pulchny i Oliwia Badzińska MLZPiT Krakowiak12-13 lat – Paweł Tabor i Zofia Brzezińska - ZPiT Ziemia Lisiecka14-15 lat – Piotr Soból i Angelika Lenart - ZPiT Ziemia Lisiecka16-18 lat – Marceli Antosik i Julianna Woźniak - ZPiT Poltexpow. 18 lat – Jarosław Striker i Maria Lenczewska - ZTL HarnamNajlepsze pary otrzymały puchary i nagrody rzeczowe. Ponadto przyznano również trzy nagrody specjalne:nagrodę Wójta Gminy Ujazd dla najmłodszej pary Turnieju dla Andrzeja i Julii Kościelak-Nadolskich - ZPiT POLTEXnagrodę specjalną dyrektora GOSiR dla Feliksa Pryczka DZPiT NIEWIADÓWnagrodę dyrektora GOK dla najsympatyczniejszej pary dla Stefana Frajnd i Marty Kacprzak - ZPiT Poltex Turniej i Mistrzostwa wspólnym wysiłkiem zorganizowali:·         Gmina Ujazd·         Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe,·         Szkoła Podstawowa w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków,·         Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca NIEWIADÓW·         Polskie Towarzystwo Taneczne Patronat nad Turniejem objęli:·         Poseł na Sejm RP Robert Telus·         Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber·         Wójt Gminy Ujazd Artur PawlakPartnerem wydarzenia było Województwo Łódzkie

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter