Aktualności

17

07

2019

Rekrutacja do służby przygotowawczej

Czytaj więcej...

komunikat

16

07

2019

Komunikat

Czytaj więcej...

12

07

2019

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasz do udziału w projekcie

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.Uczestnicy projektu mogą liczyć na: Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;Wsparcie psychologa/coach’a kariery;Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień: AutoprezentacjaOrganizacja czasu pracyCele, reguły, konsekwencjeKomunikacja interpersonalna i komunikacja w zespolePraca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)7.Wsparcie opiekunów stażowych.W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty: profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;materiałów szkoleniowych;wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”. Zapraszamy do kontaktu: telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu więcej informacji pod adresem www.reaxum.eu/gratuaton

Czytaj więcej...

03

07

2019

Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy

                                                                 Wójt Gminy Ujazd informuje,  że na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach prowadzi monitoring suszy rolniczej dla obszaru Polski. W piątym okresie raportowania tj. od 30 czerwca 2019 r. , stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze województwa łódzkiego. Zgodnie z tym monitoringiem tegoroczna suszą dotknięty został również teren Gminy Ujazd. Zagrożenie susza rolniczą występuje wśród upraw: 1.    Zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak, rzepik krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe- na glebach kategorii I ( gleba lekka- piasek luźny, pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty), 2.    Zbóż ozimych, zbóż jarych, rzepak, rzepik, krzewy owocowe – na glebach kategorii II ( gleba lekka- piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty, piasek słabo gliniasty mocny pylysty). W związku z powyższym informuję mieszkańców Gminy Ujazd o możliwości składania w tutejszym Urzędzie pisemnych wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ( suszy). Przy wypełnianiu wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARMIR. Termin złożenia wniosku musi umożliwić komisji lustrację upraw na polu. Wniosek złożony po zbiorze plonu danej uprawy albo jej likwidacji będzie rozpatrzony negatywnie. Jednocześnie komisja ds. szacowania strat zwraca się z uprzejmą prośbą  o przekazywanie wniosków do 15 lipca 2019 r. Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe pokój 11, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd www.bip.ug.ujazd.com.pl oraz na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi www.lodzkie.euWniosek o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznegoOświadczenie o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodachOświadczenie o strukturze upraw i poniesionych szkodach           

Czytaj więcej...

03

07

2019

Nie daj się wkręcić i zgłaszaj wypadki bezzwłocznie!

Informacja pdf

Czytaj więcej...

01

07

2019

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Od dnia 1 lipca 2019 r. w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Osiedlu Niewiadów czynny będzie PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN Dyżury pełnić będą: Pani Halina Banasiak  w godzinach: 15:00-18:00 - w pierwszą środę miesiąca Pan Paweł Nowak – psycholog w godzinach: 15:00 -18:00 w ostatnią środę miesiąca

Czytaj więcej...

RPO

01

07

2019

Projekt „Wsparcie dla osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych''

Ankieta rekrutacyjnaDeklaracja uczestnictwaOświadczenie uczestnika projektu

Czytaj więcej...

28

06

2019

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2019

Czytaj więcej...

26

06

2019

Zainwestuj w rozwój swojej firmy i uzyskaj zwolnienie podatkowe

Czytaj więcej...

UWAGA

26

06

2019

Apel do mieszkańców Gminy Ujazd o oszczędne godpodarowanie wodą

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter