KONSULTACJE PROJEKTU

Wójt Gminy Ujazd ogłasza  konsultacje  społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok

PDFogloszenie.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 198/2018  WÓJTA GMINY UJAZD  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”

PDFzarzadzenie.pdf

Program współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok

PDFProjekt Programu.pdf

FORMULARZ KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok

DOCformularz konsultacji.doc

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera