Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie

97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów

tel.:  44 719 31 50, 719 31 51

 

kierownik:         Kut Małgorzata

pracownicy:      Knap Anastazja - Główny Księgowy

                     

Forma organizacyjna: zakład budżetowyStatut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie
100_759273c8_ZGKiM uchwala.doc

uchwała nr VI/36/03 Rady Gminy Ujazd z dnia 21 marca 2003 w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie
100_02f8083g_ZGKIM_uchwala1.rtf

uchwała nr XLVI/304/02 Rady Gminy Ujazd z dnia 6 września 2002r w sprawie zmiany statutu ZGKiM w Niewiadowie
100_g68a1ecf_ZGKIM_uchwala2 (1).rtf

Schemat Organizacyjny ZGKiM w Niewiadowie
100_d55g0e69_SCHEMAT__ORGANIZACYJNy3.doc

Zarządzenie nr 32/03 Wójta Gminy Ujazd z dn. 1.10.2003 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie
100_1ade5cbd_Zarzadzenie_Nr_32_Wojta.doc

POLECAMY
gazeta samorządowa Gminy Ujazd gmina dla rodziny E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin Informacja dla osób niesłyszących logo_mikroporady.png