Uroczyste obchody 340. rocznicy śmierci prymasa Andrzeja Olszowskiego

10 września 2017 r.

Wielkie wydarzenie w historii Olszowy. Przed kapliczka stojącą przed dawnym dworem Olszowskich został wczoraj odsłonięty postument pamięci Andrzeja Olszowskiego (1623-77) - prymasa, podkanlerza, mówcy i pisarza, jednej z najbardziej wpływowych postaci w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej.

Odsłonięcia dokonał wójt gminy Ujazd Artur Pawlak, sołtys Olszowy Wojciech Żygota i Mścisław Olszowski - krewny prymasa, który wzruszony dziękował za tak piękny gest lokalnej społeczności. Poświęcenia pomnika dokonał ks. kan. Bogumił Bylinka, proboszcz parafii p.w. św. Wojciecha w Ujeździe. To właśnie prymas Olszowski był fundatorem kościoła, który dzisiaj określany jako "stary".
Po uroczystości, w kościele w Ujeździe odprawiona została msza święta koncelebrowana przez ks. proboszcza i ojca Leszek Walenzika ze zgromadzenia ojców misjonarzy oblatów. Na koniec dnia odbył się koncert Chóru GOK, którego pełne muzycznej mocy wykonanie zostało z podziwem przyjęte przez gości i tych, którzy koncerty chóru słyszeli już nie raz.

 

 

11 września 2017 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem "Andrzej Olszowski - prymas, polityk, pisarz" to było wielkie naukowe wydarzenie roku, które miało miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu dzisiejszym.

Konferencja zorganizowana została przez prof. dr hab Marię Wichową, wybitną historyk pisarstwa staropolskiego i prof. dr hab. Zdzisława Pakowskiego, autora monografii "Olszowa. Historia i ludzie".

W trakcie konferencji usłyszeć było można aż 7 referatów, które w roku 2018 ukażą się drukiem w roczniku Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

TYTUŁY WYSTĄPIEŃ:

  • Ks. prof. Waldemar Gliński “Andrzej Olszowski jako fundator kościoła w Ujeździe”.
  • Dr hab. Zofia Wilk-Woś “Działalność kościelna arcybiskupa Olszowskiego”.
  • Dr Tomasz Stolarczyk “Działalność polityczna podkanclerza koronnego Andrzeja Olszowskiego w latach 1669 - 1670”
  • Prof. zw. dr. hab. Maria Wichowa "Pisarstwo prymasa Andrzeja Olszowskiego (1621-1677)".
  • Dr Tomasz Sławiński "Krąg rodzinny prymasa Andrzeja Olszowskiego".
  • Mgr. Łukasz Ćwikła "Przodkowie prymasa Andrzeja Olszowskiego, czyli o początkach rodziny Olszowskich i ich herbie Prus II".
  • Prof. zw. dr. hab.inż. Zdzisław Pakowski "Dzieje wsi gniazdowej Olszowskich herbu Wilczekosy".
  • Ze względu na nieobecność Dr. hab. Anny Ryś, z jej referatem "O dyskursie Olszowskiego De archiepiscopatu gnesnensi" będzie można zapoznać się w momencie publikacji wspomnianego rocznika.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera