Aktualności

25

06

2019

Wybory do Izby Rolniczej 2019 r.

1. Pismo do Gmin dot. wyborów do Izb Rolniczych - LINK   2. Uchwała Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych - LINK   3. Uchwała Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych - LINK   4. Zgłoszenie kandydata - LINK   5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - LINK   6. Oświadczenie o niekaralności - LINK   7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - LINK   8. Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury z dopiskiem - LINK   9. Składy Komisji Okręgowych ds. Wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 roku - LINK

Czytaj więcej...

19

06

2019

III otwarty konkurs ofert

Zarządzenie nr 135/2019 Wójta Gminy Ujazd z dnia 19 czerwca2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań Gminy Ujazd z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Ogłoszenia Wójta Gminy Ujazd z dnia 19 czerwca 2019 roku dotyczące otwartego konkursu ofertWzór oferty realizacji zadania publicznego Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Ujazd z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z 24 kwietnia2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok

Czytaj więcej...

14

06

2019

Spotkanie informacyjne pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy”

Program spotkania

Czytaj więcej...

Apel

13

06

2019

Apel do mieszkańców Gminy Ujazd o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów bytowych

Czytaj więcej...

13

06

2019

CHRZEŚCIJAŃSKIE SPOTKANIE MŁODYCH W MOSZCZENICY

Zapraszamy na dwudniowe spotkanie zorganizowane przez Partnera Naszej Gminy w terminie 19-20.06.2019CHRZEŚCIJAŃSKIE SPOTKANIE MŁODYCH - KLIKNIJ                                                   ZAPRASZAMY

Czytaj więcej...

Święto sąsiada

11

06

2019

Zapraszamy na Święto Sąsiada w Osiedlu Niewiadów

-

Czytaj więcej...

11

06

2019

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe z siedzibą w Osiedlu Niewiadów bl.8 lok. B informuje o konieczności złożenia wniosków na nowy okres świadczeniowy o ustalenie prawa do:1. Świadczenia wychowawczego2. Zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami3. Specjalnego zasiłku opiekuńczego( SZO)4. Funduszu alimentacyjnego5. Dobry start (300+)6. Stypendia szkolneSzczegółowe informacje na temat świadczeń znajdują się pod podanym linkiem - LINKWzór wniosku na świadczenie wychowawcze obowiązujący od 1.07.2019rZałącznik do wniosku dla rodzin, które posiadają więcej niż 4 dzieci

Czytaj więcej...

uwaga

11

06

2019

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami informujemy, że Urząd Gminy w Ujeździe w dniach od 12.06.2019 r. do 14.06.2019 r. będzie pracował w godzinach 6:30 - 14:30.

Czytaj więcej...

apel

10

06

2019

Apel do mieszkańców Gminy Ujazd o oszczędne gospodarowanie wodą

Czytaj więcej...

spotkanie

05

06

2019

Sptkanie informacyjne pn. ''Przedsiębiorco, rozwiń swoją firmę - pozyskaj środki unijne''

Program spotkania informacyjnego - Pobierz

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter